Obowiązek informacyjny Wizażystka

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-232 przy ul. Lodowej 126A.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: odo@goldenrose.pl
Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu otrzymania porady od wizażystki (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody).
Dane są przechowywane do czasu wycofania zgody lub do 3 miesięcy od pozyskania danych. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej.
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.