Trwałość produktów - Baw się kolorami z Golden Rose!

Trwałość produktów

TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW PO OTWARCIU

Dla większości kosmetyków kolorowych okres przydatności wynosi więcej niż 30 miesięcy, jeśli tak jest, nie ma wówczas obowiązku umieszczania na opakowaniu daty ważności (zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej oraz polską Ustawą o kosmetykach). Producent natomiast jest zobowiązany umieścić w takim przypadku symbol otwartego słoiczka tzw. symbol PAO.

PAO – Period After Opening, nazywany również symbolem otwartego słoiczka, oznacza czas przydatności produktu po otwarciu opakowania, w jakim produkt może być bezpiecznie stosowany. Dodatkowo wewnątrz słoiczka podaje się cyfrę, która oznacza liczbę miesięcy (np. 6M, 9M, 24M).

PAO może występować również na kosmetyku o trwałości poniżej 30 miesięcy, wówczas na opakowaniu występują dwa oznaczenia: PAO oraz termin trwałości.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej istnieją produkty, na których nie stosuje się ani terminu trwałości, ani PAO. Są to na przykład kosmetyki w opakowaniach jednorazowego zastosowania, produkty opakowane w pojemniki, w których masa produktu nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (np. wyroby aerozolowe) oraz produkty, w przypadku których nie zachodzi ryzyko pogorszenia się ich jakości i bezpieczeństwa.

Stosowanie PAO ma zwiększyć bezpieczeństwo użycia kosmetyku. Nowoczesne metody produkcji o wysokim rygorze czystości produkcji oraz nowoczesne systemy konserwujące i opakowania pozwalają na produkcję kosmetyków, które zachowują trwałość przez długi czas, czasem dłużej, niż 3 lata. Jednak w czasie użycia kosmetyk jest narażany na kontakt z otoczeniem, w tym mikroorganizmami pochodzącymi z naszej skóry. Dlatego trwałość kosmetyku w czasie użycia jest znacznie krótsza niż gdy produkt stoi zamknięty na półce.

W jaki sposób bezpiecznie przechowywać i stosować produkty kosmetyczne?

Konsument powinien ściśle stosować się do podanych przez producenta (zazwyczaj na opakowaniu) zaleceń dotyczących sposobu przechowywania, instrukcji użycia, a także terminu minimalnej trwałości oraz czasu użycia produktu po otwarciu (PAQ) – jeśli informacje te zostały wskazane. Elementy te są niezwykle istotne dla bezpiecznego stosowania produktu kosmetycznego.

Kilka przydatnych rad dla bezpiecznego użycia produktów kosmetycznych:

Należy zawsze czytać uważnie instrukcje i ostrzeżenia oraz stosować kosmetyk zgodnie z tymi wskazówkami.

Należy przestrzegać terminu minimalnej trwałości oraz czasu bezpiecznego użycia po otwarciu (PAO). Jeśli konsument zauważy, że termin trwałości kosmetyku minął, nie powinien stosować produktu.

Produkt kosmetyczny należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, gdy nie jest akurat stosowany. Należy zakręcić słoik, butelkę lub tubę po każdym użyciu.

Należy chronić kosmetyk przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła. Jeśli to możliwe, należy przechowywać produkty kosmetyczne w suchym i chłodnym miejscu. Lepszym miejscem będzie półka w łazience, niż nasłoneczniony parapet w sypialni. Nie jest konieczne przechowywanie kosmetyku w lodówce. Idealna temperatura to temperatura pokojowa – ok. 20-25 °C.

Nigdy nie należy rozcieńczać produktu lub mieszać z innymi produktami lub składnikami (chyba, że jest to wyraźnie wskazane w instrukcji użycia kosmetyku). “Domieszanie” witamin do kremu może zmniejszyć jego trwałość i bezpieczeństwo.