Obowiązek informacyjny mapa sklepów - Baw się kolorami z Golden Rose!

Obowiązek informacyjny mapa sklepów

Obowiązek informacyjny dotyczący realizacji mapy sklepów

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-232 przy ul. Lodowej 126A. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: odo@goldenrose.pl

Pan/i dane osobowe Administrator przetwarza w celu umieszczenia na mapie sklepów na stronie internetowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przekazanie danych w celu umieszczenia na mapie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej lub teleinformatyczne, hosting strony internetowej lub doradztwo prawne. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.