Obowiązek informacyjny dla pracownika

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że:


Administratorem Danych Osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-232 przy ul. Lodowej 126A,

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: odo@goldenrose.pl


Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu realizacja zatrudnienia, w tym:

 • Zawarcia i wykonywania umowy  o pracę/zlecenia,
 • Wykonywania obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • Monitorowaniu miejsca pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz informacji.
 • Prowadzenia akt osobowych.
 • Zapewnianie szkoleń BHP i innych oraz prowadzenie dokumentacji wypadkowej.
 • Prowadzenie księgowości, rozliczanie wynagrodzeń i obciążeń, itp.
 • Zgłaszanie do ubezpieczenia, rozliczenia składek ZUS, itp.
 • W celu umożliwienia identyfikacji pracownika przez nadzorcę budynku

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wyrażonej zgody w zakresie dodatkowych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w zakresie prawa pracy przez okres 50 lat od zakończenia roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • w przypadku umów cywilno-prawnych przez okres wynikający z przepisów prawa o rachunkowości albo kodeksu cywilnego. Okres ten nie będzie jednak krótszy niż 5 lat licząc od roku, po którym nastąpiło rozwiązanie umowy,
 • w zakresie monitoringu przez okres: 3 dni – na zewnątrz budynku i  7 dni – wewnątrz budynku od nagrania.

Dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne, doradztwo prawne, podmiotom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia oraz nadzorcom budynków.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest określone przepisami prawa, a ich niepodanie uniemożliwi realizację celu.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

 

 

x

Strona www.goldenrose.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Szczegóły

Franczyza

Otwórz własne stoisko i zostań niezależnym przedsiębiorcą. Jakie korzyści daje przystąpienie do sieci franczyzowej?

Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły