Bezpieczeństwo zakupów

Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika serwisu. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia, rozpoczęcia subskrybcji newslettera czy przesłania formularza z zapytaniem.

  

Zakres i cel zbieranych danych osobowych
 

1. Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji związanych z prowadzeniem sklepu internetowego z ofertą produktów Administratora Danych. Użytkownik podczas rejestracji w sklepie zostanie poproszony o podanie następujących danych:

 

imię i nazwisko,

adres e-mail,

adres zamieszkania,

adres do wysyłki jeśli jest inny niż zamieszkania,

telefon kontaktowy,

numer NIP w przypadku użytkownika  prowadzącego działalność gospodarczą.
 

2. Dane przetwarzane w celu przekazywania zamówionych wiadomości newsletter .

Podczas zapisywania się do subskrypcji newsletter’a w serwisie, użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail. 
 

3. Dane przetwarzane w celu przesłania zapytania ze strony www.

Przesłanie zapytania ze strony internetowej do Administratora Danych będzie wymagało podana takich danych jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4.  Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ze strony www.

Przesłanie zapytania ze strony internetowej do Administratora Danych będzie wymagało podana takich danych jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

5. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu w celach statystycznych.

Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe.
Oprócz adresu IP serwis pobiera dane z plików cookies – cel i zakres danych przetwarzanych z plików cookies został w "polityce prywatności".


Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe, umieszczone w bazie sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.goldenrose.pl są przetwarzane WYŁĄCZNIE dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133 poz 883 z 1997 roku).

  

Zmiana danych

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe oraz żądać zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do serwisu. Użytkownik może również w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link podany podczas rejestracji do newslettera.


Kontakt

Administrator danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Użytkownikom będą przekazywane informacje dotyczące: realizacji zamówienia, wysyłki zamówienia, newslettera, odpowiedzi przesłane za pomocą formularza kontakowego.
Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywa się za wyłączną zgodą użytkowników.

 

Zabezpieczenie danych 

Administrator danych dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Odpowiedzialność

Administrator danych zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora Danych, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

Prawa Autorskie

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

x

Strona www.goldenrose.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Szczegóły

Franczyza

Otwórz własne stoisko i zostań niezależnym przedsiębiorcą. Jakie korzyści daje przystąpienie do sieci franczyzowej?

Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły